Oppgradering av standard PHP-versjon fra 5.6 til 7.2

På vår webhotellplattform benytter vi CloudLinux og deres løsning for å oppdatere og sikre utdaterte PHP-versjoner. Vi har i lang tid hatt PHP versjon 5.6 som standard PHP-versjon på vår plattform, og våre kunder har individuelt kunnet velge en nyere (og eldre) PHP-versjon.

Fra og med søndag 4. august 2019 vil standard PHP-versjon på våre servere endres til PHP versjon 7.2. Det er store forskjeller mellom disse versjonene, og dersom det brukes PHP-script som ikke er oppdatert eller skrevet for PHP 7, vil det mest sannsynlig oppstå problemer for applikasjonen som følge av denne endringen.

Det er fortsatt mulig å bruke PHP versjon 5.6 etter endringen, men dette må da velges manuelt

Det er viktig at alle kunder som benytter seg av PHP og er usikker på om deres script er støttet av PHP 7, tar kontakt med utvikler av sine script for å sjekke dette. Utvikler du script selv, kan du f.eks se følgende hjelpesider hos PHP for endringer mellom de forskjellige versjonene:

Migrering fra PHP 5.6 til 7.0
Migrering fra PHP 7.0 til 7.1
Migrering fra PHP 7.1 til 7.2

Dersom scriptet som kjøres ikke støtter PHP 7, anbefaler vi at det allerede nå gjøres en endring på kontoen og velger PHP 5.6 som egenvalgt PHP-versjon. Dersom dette gjøres før endringen, vil ikke vår endring av standard PHP-versjon påvirke websiden. Alternativt kan dette også gjøres etter endringen, dersom det viser seg et at PHP-scriptet ikke fungerer med PHP 7.

Hvordan endrer jeg til egenvalgt PHP-versjon?

For å velge at domenet kjører fast på PHP 5.6 og ikke bruker standardversjonen, følger du veiledningen for egne php.ini-innstillinger og velger å aktivere versjon 5.6 eksplisitt, og ikke standard ("native") versjon. Det er den arvede versjonen som endres til PHP 7.2 med denne endringen den 4. august 2019.

Dersom ditt domene i dag har valget "native (5.6)" som aktiv PHP-versjon, må du altså endre dette til bare "5.6" i nedtrekksmenyen for PHP-versjon for å overstyre standardvalget og sette egenvalgte PHP-versjon.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse