SquirrelMail er lagt ned

Som tidligere varslet til brukere av SquirrelMail, vil SquirrelMail fjernes som webmail-klient når cPanel/WHM oppgraderes fra versjon 76 til 78.

Bakgrunnen for endringen er at cPanel har valgt å fjerne SquirrelMail som epostklient i sin programvare.

Etter endringen er det Horde og Roundcube som tilbys som webmail-klienter

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse