Hvordan bytter jeg fra HTTP til HTTPS ?

Etter at Google Chrome har startet å gi en "Ikke sikker"-advarsel på websider som ikke laster via HTTPS (SSL), anbefaler vi at alle bruker HTTPS som standard på sine websider. Alle webhotell hos oss inkluderer ett gratis SSL-sertifikat som automatisk installeres og fornyes. Imidlertid vil alle nettlesere allikevel forsøke å åpne HTTP-versjonen av nettsiden først, med mindre det gjøres endringer på websiden som tvinger de besøkende over til HTTPS-versjonen.

Hvordan du implementerer en tvungen overføring fra HTTP til HTTPS vil være delvis avhengig av hvordan websiden er laget. Mange vil klare seg med å implementer en generell videresendingsregel, men for enkelte CMS vil dette kunne skape problemer og det må andre tiltak til. Vi kan ikke dekke alle mulige scenario her, så den som har utviklet websiden må gjøre de korrekte valgene basert på hvordan websiden er laget.

Generell videresending fra HTTP til HTTPS

En generell omdirigering fra HTTP til HTTPS kan implementeres ved å opprette en ".htaccess"-fil i rooten av ditt webhotell, som har følgende innhold:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

Dette gjør at alle forespørsler til domenet over HTTP, automatisk blir videresendt til samme URL over HTTPS. For mange vil denne endringen være tilstrekkelig.

Du kan få generelle tips og se status for websiden, ved å sjekke websidens adresse på f.eks Why No Padlock?

Har du et CMS?

Bruker du f.eks WordPress, Joomla e.l. bør du sjekke dokumentasjonen til løsningen og temaet du eventuelt benytter for anbefalinger rundt hvordan du på best mulig måte implementerer HTTPS som standard. I enkelte oppsett vil det holde å oppdatere URL'en i CMS'et sine innstillinger, men i andre tilfeller vil temaer og andre filer manuelt måtte redigeres.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse