Problemer med papirbasert fakturautsendelse 1. september

Etter utsendelse av påminnelse for papirbaserte fakturaer utstedt 1. september 2018, har vi identifisert en feil i denne utsendelse hos vår underleverandør av printing/pakking av fakturaer. Dette medfører at fakturaene ikke er blitt sendt ut.

De aktuelle fakturaene har blitt sendt per epost og de har vært tilgjengelig for nedlasting via MyISP.

Som følge av dette har enkelte kunder ikke betalt fakturaen i tid, og det er blitt betalt inn purregebyr/renter på betalingspåminnelsen. Dette er ikke korrekt og vi vil korrigere dette. Vi gjør nå følgende tiltak:

1) Papirbaserte faktuarer produsert 1. september som ikke er betalt, vil bli sendt ut på nytt med et følgebrev

2) Kunder som har betalt faktuaren med purregebyr/renter vil få dette korrigert på neste faktura

3) Kunder som ikke har betalt blir varslet via SMS om at purrebeløpet ikke skal betales med purregebyr/renter. Innbetales dette, vil purregebyr/renter bli korrigert på neste faktura i etterkant

Vi beklager de problemene denne feilen medfører for de berørte kundene.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse