Endring i utsendelse av elektroniske fakturaer

Fra og med 20. april har vi endret layout og innhold i epost som sendes ut med elektroniske fakturaer. E-posten har nytt format og informasjonen er blitt strukturert på en bedre og mer leslig måte.

PDF-vedlegg

Fra samme dato følger nå også fakturaen med som vedlegg i PDF-format.

EHF / eFaktura

Samtidig stopper vi å sende ut epostvarsel når det produseres EHF eller eFaktura. Ved produksjon av slike fakturaer vil de være synlige i MyISP, samt at fakturaen blir tilgjengelig i kundens økonomisystem (bedrifter) eller nettbank (privatkunder).

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse