Oppgradering av PHP

Alle våre servere er i dag blitt oppgradert til PHP versjon 5.6 (5.6.26).

Oppgradering til en ny hovedversjon medfører alltid noen endringer. Informasjon om endringer fra versjon 5.5 til 5.6 er tilgjengelig på http://php.net/manual/en/migration56.php

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse