Oppgradering av MySQL

I løpet av desember vil alle våre cPanel-servere bli oppgradert til MySQL versjon 5.6. Nyere servere kjører allerede denne versjonen, så oppgraderingen gjelder servere som for øyeblikket kjører MySQL versjon 5.5.

Ved oppgradering vil det oppleves en kort nedetid på under 5 minutter.

Oppdatering 03.01.16: Grunnet mer komplisert oppgraderingsprosess enn først antatt, er oppgraderingsplanen forsinket. Vi håper å ha alle servere oppgradert til MySQL versjon 5.6 innen utgangen av januar 2016.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse