Nytt kontonummer

Fra 1. april har vi byttet kontonummer. Alle fremtidige innbetalinger skal skje til dette kontonummeret:

1503.58.00155

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse