Endring i våre tjenestevilkår

Våre tjenestevilkår justeres fra 13. april. Du finner de nye tjenestevilkårene som er gjeldende fra 13. april her:

Tjenestevilkår

 

Oppsummering av endringer

  • Endrede vilkår for stenging. Presisering av hvilke steg og retningslinjer som gjelder ved midlertidig sperring av en tjeneste som følge av mislighold rundt ett eller flere punker i tjenestevilkårene.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse