Endring i fornyelse av domener og tjenester

I løpet av september vil vi legge om våre rutiner for fornyelse av domenenavn og tjenester. Endringene medfører at domener ikke blir fornyet før faktura er betalt og alle tjenester vil bli fornyet ca. 2 måneder før utløpsdato.

Bakgrunnen for endringen er at vi ønsker å forenkle våre rutiner rundt fornyelse og eventuell avslutning av tjenester. Som tidligere varslet er våre tjenestevilkår endret fra 1. september og justert slik at det nå er mulig å avslutte en tjeneste frem til forfallsdato på utsendt faktura. Endring rundt fornyelse av domener og tjenester er nødvendig for å tilpasse vår fakturering til denne endringen i våre tjenestevilkår.

Hvordan merker jeg denne endringen?

Endringen medfører at faktura for fornyelse av domener og tjenester vil komme ca 1 måned tidligere enn før. Fakturaperioden vil være den samme, men fakturaen kommer ca 2 måneder før fornyelsen istedet for ca. 1 måned før fornyelsen slik den har gjort til nå.

Fornyelse av domenenavn / årlig domeneavgift

Domenenavn vil nå bli fakturert ca. 60 dager før fornyelse. Utsendt faktura må være betalt før domenenavnet blir fornyet. Betales domeneavgiften vil den faktiske fornyelsen av domenenavnet bli utført 10 dager før domenet utløper og det sendes ut en egen epost som bekrefter dette. Påminnelse om fornyelse vil som før bli sendt ut ca. 60 og 30 dager før domenet utløper.

Årlig fakturering av tjenester

Ved årlig fakturering vil dette bety at fakturaen kommer ca. 2 måneder før fornyelse. Det er ingen endringer i fakturaperioden og fakturabeløpet vil være som før.

Kvartalsvis fakturering av tjenester

Ved kvartalsvis fakturering vil dette bety at neste faktura kommer ca. 1 måned tidligere enn normalt. Deretter vil fakturaene kommer hver 3. måned som normalt. Det er ingen endringer i fakturaperioden og fakturabeløpet vil være som før.

Månedlig fakturering av tjenester

Ved månedlig fakturering vil dette bety at du i løpet av september vil få to faktuarer fra oss. Den første fakturaen sendt ut den 1. september vil ha den ordinære fakturaperioden. Den andre fakturaen som vil komme en gang før 15. september vil være for neste fakturaperiode. Faktuaren som sendes ut 1. oktober vil igjen være en normal faktura, men for 1 måned lenger frem i tid enn normalt. For kunder med månedlig fakturering betyr dette en ekstra faktura i september for å justere for at forhåndsfakturering gjøres 2 måneder før fornyelse istedet for 1 måned før fornyelse, som har vært normalt til nå.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse