Endring i våre tjenestevilkår

Våre tjenestevilkår justeres fra 1. september. Du finner de nye tjenestevilkårene som er gjeldende fra 1. september her:

Tjenestevilkår

 

Oppsummering av endringer

  • Endrede vilkår for oppsigelse. Vilkårene er endret til fordel for våre kunder. En oppsigelse vil nå kunne bli registrert og akseptert frem til forfallsdato på utsendt faktura. Vilkår frem til 1. september er at en oppsigelse må være registrert før en tjeneste fornyes og faktureres.
  • Endring i forhåndsfakturering. Fra 1. oktober endrer vi våre rutiner for forhåndsfakturering i forhold til endring av vilkår for oppsigelse. Alle tjenester vil bli forhåndsfakturert minimum 60 dager før de fornyes. Dette inkluderer fornyelse av domenenavn. Domenenavn vil etter endringen ikke bli fornyet før betaling for fornyelsen er registrert.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse