Feil på utsendt faktura for august

Ved produksjon av våre august-fakturaer har det dessverre kommet med en feil tekst øverst på fakturaen. På alle fakturaer som er sendt per post, har teksten ”Betaling er gjort med kredittkort” vært angitt øverst på fakturaen.

Fakturaen er ikke betalt med kredittkort og må betales på normal måte.

Fakturaene manglet også spesifisering av hva beløpene nederst på fakturaen representerer. Årsaken til feilen ligger i at vi har endret utseendet på våre fakturaer og det har dessverre vært noen feil i koden for produksjon av fakturaene som skrives ut og sendes per post.

Berørte kunder vil om kort tid motta en ny og korrekt faktura per post med et vedlegg som forklarer feilen.

Vi beklager merarbeidet dette medfører for de berørte kundene.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse