Konfigurasjon av spamfiltrering / SpamAssassin

For å konfigurere sentrale spaminnstillinger / SpamAssassin for domenet må du være pålogget cPanel.

  1. 1.

    Fra hovedvinduet i cPanel, velg iconet "SpamAssassin" under "Mail"

  2. 2.

    Du vil se status for om SpamAssassin er aktivert eller ikke og kan justere strenghet på filtreringen på overordnet nivå. For å konfigurere detaljer rundt SpamAssasin, klikk "Configure SpamAssassin"-knappen

  3. 3.

    Du kan angi e-postadresser hvor det alltid skal nektes e-post fra (blacklist) eller alltid aksepteres e-post fra (whitelist) uavhengig av hvilken score SpamAssassin gir på e-posten. Dette gjør at dersom du får spam fra en e-postadresse hvor SpamAssassin ikke klarer å identifisere innholdet som spam, kan du legge denne på "blacklist". På samme måte kan du legge en adresse på "whitelist" om du har problemer med at SpamAssassin feilaktig identifiserer e-post som spam, men hvor innholdet ikke er spam

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse