Konfigurasjon/oppsett av e-postkonto

Ved konfigurasjon/oppsett av e-postkonto i lokal e-postklient benyttes følgende informasjon:

Brukernavn: E-postadresse til aktuell e-postkonto
Passord: Passord angitt ved opprettelse av e-postkonto
Inngående (POP3/IMAP) server: mail.dittdomene.no
POP3-port: 110
IMAP-port: 143
Utgående (SMTP) server: mail.dittdomene.no
Standard SMTP-port: 25
Alternativ SMTP-port: 2525


Inngående sikker server (POP3S/IMAPS): servernavn.mywh.net
POP3S-port: 995
IMAPS-port: 993
Utgående sikker server (SMTPS): servernavn.mywh.net
SMTPS-port: 465

Du bytter ut dittdomene.no med ditt eget domenenavn. Om du ønsker å benytte sikker server, må du bytte ut servernavn med navnet på serveren ditt domene hostes på. Du vil se servernavnet når du viser domenet i MyISP.

Om du trenger hjelp til å opprette en ny e-postkonto finner du en veildning for hvordan dette gjøres her.

Aktuelle artikler

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse