Konfigurasjon/oppsett av e-postkonto

Ved konfigurasjon/oppsett av e-postkonto i lokal e-postklient benyttes følgende informasjon:

Brukernavn: E-postadresse til aktuell e-postkonto
Passord: Passord angitt ved opprettelse av e-postkonto
Inngående (POP3/IMAP) server: mail.dittdomene.no
POP3-port: 110
IMAP-port: 143
Utgående (SMTP) server: mail.dittdomene.no
Standard SMTP-port: 25
Alternativ SMTP-port: 2525


Inngående sikker server (POP3S/IMAPS) *: mail.dittdomene.no
POP3S-port: 995
IMAPS-port: 993
Utgående sikker server (SMTPS) *: mail.dittdomene.no
SMTPS-port: 465

Du bytter ut dittdomene.no med ditt eget domenenavn. Om du ønsker å benytte sikker server, må du bytte ut servernavn med navnet på serveren ditt domene hostes på. Du vil se servernavnet når du viser domenet i MyISP.

* For å kunne benytte mail.dittdomene.no med sikker tilkobling, må det være aktivert et SSL-sertifikat på domenet med støtte for mail.dittdomene.no. Gratis SSL-sertifikat inkludert i webhotellkontoen støtter dette. Har du eget SSL-sertifikat hvor dette ikke er støttet, må du benytte servernavn.mywh.net for sikker tilkobling.

Om du trenger hjelp til å opprette en ny e-postkonto finner du en veildning for hvordan dette gjøres her.

Aktuelle artikler

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse