Bruke Ruby on Rails

Våre webhotell MyWeb Standard og MyWeb Pro gir deg muligheten til å kjøre Ruby on Rails applikasjoner på ditt webhotell.

For å ta i bruk Ruby on Rails eller installere Ruby Gems må kompilator være aktivert på ditt webhotell. Dette er ikke aktivert som standard. Vennligst kontakt oss med informasjon om at du ønsker å bruke Ruby on Rails og vi vil aktivere kompilator for din webhotellkonto.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse