Forhåndsinstallerte CGI-script

Våre webhotell MyWeb Standard og MyWeb Pro har en rekke forhåndsinstallerte CGI-script som du kan benytte på din hjemmeside. Dette er f.eks. gjestbeok, besøksteller, klokke, nedtelling o.l.

For å hente ut nødvendig kode som du legger inn på din hjemmeside for å bruke et av de forhåndsinstallerte CGI-scriptene, må du være pålogget cPanel.

 1. 1.

  Fra hovesiden i cPanel, velg iconet "CGI Center" under "Software / Services"

 2. 2.

  Du får opp en liste over hvilke script som er tilgjengelig

 3. 3.

  For å hente ut kode for et script, trykk på linken for det aktuelle scriptet. Eksemplet her vil hente kode for å plassere en besøksteller på din hjemmeside

 4. 4.

  Du får opp et konfigurasjonsbilde hvor du må angi forskjellige innstillinger for scriptet

 5. 5.

  Følg veiledningen og konfigurer etter eget ønske. Du vil få beskjed om hva du må gjøre og hvilken kode du skal plassere på din hjemmeside

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse