Egendefinerte php.ini innstillinger

Alle våre webhotell som hostes på cPanel-servere har støtte for egendefinerte php.ini-filer. Dette gjør at du selv kan gjøre nødvendige endringer og tilpassninger til php.ini for ditt webhotell.

Våre servere har teknologi for å begrense den enkelte konto sin utnyttelse av serverressursene. Dette gjør at det på servernivå kan være grenser som automatisk overstyrer egendefinerte PHP-innstillinger. F.eks vil et forsøk på å sette en minnegrense til 4GB overstyres av verdien for maksimalt minneforbruk som gjelder for kontoen

Endring av innstillinger for PHP gjøres enkelte via cPanel. Dette betyr at du må være pålogget cPanel før du kan gjøre endringer. Endring av PHP-innstillinger kan også gjøres på 2 forskjellige måter, avhengig av om du benytter cPanel sin innebygde funksjon for valg av PHP-versjon, eller om du benytter CloudLinux sin mulighet for å styre valg av PHP-versjon.

Som standard er det cPanel sin innebyggede styring av PHP-versjon som er valgt.

Endre PHP-innstillinger via cPanel MultiPHP Editor

 1. 1.

  Velg "MultiPHP INI Editor" under "Programvare" i cPanel

 2. 2.

  Under "Grunnleggende modus" kan du endre de vanligste PHP-innstillingene. Velg i nedtrekkslisten hvilket domene du vil endre for, dersom kontoen har flere domener

 3. 3.

  Gjør endringen på ønskede verdier. Trykk "Bruk" nederst på siden for å lagre

 4. 4.

  Dersom du ønsker å justere andre PHP-innstillinger enn de som er tilgjengelig under "Grunnleggende modus", gjør du dette under "Editor Mode". Der skriver du inn nødvendige PHP-verdier. For hjelp, se informasjon på PHP sine hjemmesider

Endre PHP-innstilligner via CloudLinux PHP-Selector

 1. 1.

  Velg "Select PHP Version" under "Programvare" i cPanel

 2. 2.

  Du må ha valgt en egendefinert PHP-versjon for å kunne endre innstillinger. Bruker du "native", må du endre iht veiledningen over. Når du bruker egendefinert PHP-versjon, bruker du valget "Switch To PHP Options" til høyre i bildet for å endre PHP-innstillinger

 3. 3.

  Det er kun enkelte verdier som kan endres via CloudLinux sitt grensesnitt. Trykk på verdien du vil justere, og du får muligheter til å endre innstillingen

 4. 4.

  Endringer du gjør merkes med gul farge. Du kan gjøre flere endringer før du lagrer. Husk at du må trykke "Lagre" nederst på siden for at endringene skal bli lagret

 5. 5.

  Det vises en bekreftelse når endringene er lagret

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse