Egendefinerte php.ini innstillinger

Alle våre webhotell som hostes på cPanel-servere har støtte for egendefinerte php.ini-filer. Dette gjør at du selv kan gjøre nødvendige endringer og tilpassninger til php.ini for ditt webhotell.

Ved å la våre kunder tilpasse sine PHP-innstillinger via egendefinerte php.ini-filer, åpner man for at det er enklere å utnytte serverens ressurser på en feilaktig måte. Dersom vi oppdager at egendefinerte PHP-innstillinger er feilaktige eller gjør at andre kunder på samme server opplever problemer eller nedsatt ytelse vil vi umiddelbart enten fjerne de egendefinerte php.ini-filene eller midlertidig stenge webhotellkontoen. Vi gjenåpner kontoen først når vi er trygge på at det er gjort endringer som gjør at videre problemer ikke vil oppstå.

Du har to muligheter for endring av php.ini for ditt webhotell. Enten ved å legge inn en innstilling som gjør at endringen gjelder for alle mapper på webhotellet, eller å velge og legge en php.ini-fil i kun en/enkelte mapper hvor du ønsker endringer.

En php.ini-fil for alle mapper på webhotellet

For å angi en sentral php.ini-fil for hele webhotellet, må du opprette en fil med navnet .htaccess i "public_html"-mappen på ditt webhotell. Denne filen må ha følgende innhold:

suPHP_ConfigPath /home/mwhXXXX/

I eksemplet over må du erstatte XXXX med nummeret som er angitt i brukernavnet til ditt webhotell.

Deretter må du opprette en fil med navnet php.ini i rotmappen til ditt webhotell (Mappen "/" når man er logget inn via FTP). Det er i denne php.ini-filen du legger inn PHP-konfigurasjonsendringene du ønsker skal være gjeldende.

En php.ini-fil for kun en/enkelte mapper på webhotellet

Opprette en fil med navnet php.ini i mappen hvor du ønsker å angi andre PHP-innstillinger. Innstillingene du legger inn vil kun være gjeldende for PHP-script som kjøres fra denne spesifikke mappen.

Eksempel på php.ini konfigurasjon

Du legger inn konfigurasjon i php.ini-filen i henhold til hvilke verdier som kan konfigureres her. For hjelp til konfigurasjon av PHP, se informasjon på PHP sine hjemmesider.

Eksempel på php.ini-konfigurasjon:

memory_limit = 64M
safe_mode = off

Standard php.ini for våre webhotell

Om du ønsker tilgang til standard php.ini for våre webhotell for kun å måtte gjøre endringer på de verdiene som trengs og har et ønske om å beholde resten av verdiene slik de er satt som standard, ta kontakt med oss slik at vi kan legge over en kopi av standard php.ini til webhotellkontoen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse