MySQL servernavn / vertsnavn / hostname

For databaser på våre webhotell skal følgende servernavn benyttes for å koble til databasen:

MySQL-server: mysql-intern.mywh.net

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse