Kan ikke logge inn via SSH

Fra 4. juni 2011 ble det gjort endringer i SSH-serveren på samtlige av våre cPanel-servere. En av endringene er at vi har tatt i bruk en alternativ port for SSH-pålogging.

Du ser hvilken SSH-port du skal bruke for ditt domene når du er pålogget MyISP

  1. 1.

    Etter du har logget på MyISP, velg det aktuelle domenet fra "Dine domener" eller "Domener og tjenester"

  2. 2.

    Under "Administrasjon" ser du detaljer for ditt domene. Dersom du har en webpakke hvor SSH er tilgjengelig vil du se en linje som viser "SSH port" og et tall. Dette tallet er port-nummeret som må konfigureres i din SSH-klient

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse