Hvordan passordbeskytte en katalog / mappe

For å passordbeskytte en katalog / mappe må du være pålogget cPanel.

Passordbeskytte katalog / mappe

 1. 1.

  Fra hovedsiden i cPanel, velg iconet "Password Protect Directories" under "Security"

 2. 2.

  Du får opp et skjermbilde for å velge hvilken katalog du ønsker å åpne i filbehandleren. Velg katalog og trykk "Go"-knappen

 3. 3.

  Det vises en liste over katalogene / mappene som eksisterer under katalogen du valgte i punktet over. Klikk på katalogen du ønsker å passordbeskytte

 4. 4.

  Under "Security Settings" markerer du av for "Password protect this directory" og skriver et navn på katalogen som vil vises i dialogboksen hvor man skriver inn brukernavn/passord når noen besøker katalogen / mappen i feltet "Name the protected directory. Trykk "Save"-knappen

 5. 5.

  Endring av sikkerhetsinnstillingene bekreftes. Trykk "Go back" for å gå tilbake til den beskyttede mappen

 6. 6.

  Du må nå opprette en/flere brukere som skal ha tilgang til katalogen / mappen under "Create User". Fyll ut feltene i skjemaet og trykk "Add/modify authorized user"-knappen

  Username: Brukernavnet på brukeren som skal ha tilgang
  Password: Passordet som ønskes for e-postkontoen
  Password (again): Gjenta passordet
  Du kan også benytte knappen "Password Generator" for å få generert et tilfeldig passord. Husk å notere ned passordet dersom du bruker denne funksjonen

 7. 7.

  Opprettelse av brukeren bekreftes. Trykk "Go back" for å gå tilbake til den beskyttede mappen

 8. 8.

  Brukeren kommer frem i listen over autoriserte brukere for katalogen / mappen

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse