Nødsupport

Om du opplever problemer med ditt utstyr plassert hos oss, kan du kontakte vårt Nødsupport 24/7 for å bestille utrykning til datahallen. Utrykningstid og kostnader ifbm utrykning er avhengig av hvilken SLA-avtale du har.

For å se informasjon om telefonnummer og kode som trengs for å ringe vår nødsupport må du være pålogget vårt kundesystem MyISP.

  1. 1.

    Velg den aktuelle tjenesten/serveren under "Dine domener og tjenester" eller "Domener og tjenester"

  2. 2.

    Klikk på valget for "Nødsupport"

  3. 3.

    Informasjon om telefonnummer og hvordan du identifiserer deg med riktig kundeforhold vises

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse