Dynamisk oppdatering på Linux

Vi har ingen egen klient tilgjengelig for Linux maskiner eller servere, men ved å legge inn en kommando i "crontab"-filen på maskinen vil man kunne oppdatere en DNS-sone dynamisk.

Filen du skal endre heter "/etc/crontab". I dette tilfellet har vi tatt utgangspunktet i at du gjør endringen som bruker "root". I denne filen legger du til følgende linjer:

# MyDNS dynamic update
*/10 * * * * root /usr/bin/wget --http-user=BRUKERNAVN --http-password=PASSORD https://dyn.mydns.no/?host=VERTSNAVN


Her må du erstatte følgende:

BRUKERNAVN = Ditt brukernavn til MyISP
PASSORD = Ditt passord til MyISP. Om du endrer passordet til MyISP må du også endre passordet i denne kommandoen
VERTSNAVN = DNS-oppføringen du skal sette ny IP-adresse på

Eksempel på oppføring:

# MyDNS dynamic update
*/10 * * * * root /usr/bin/wget --http-user=test@test.no --http-password=M23BntFg https://dyn.mydns.no/?host=server2.test.no

Denne kommandoen ville oppdatert DNS-oppføringen "server2.test.no" med IP-adressen til maskinen hvor kommandoen kjøres.

Overstyre IP-adresse

Det er mulig å overstyre hvilken IP-adresse som blir angitt via "dnsto"-parameteren. Da blir ikke IP-adressen kallet kommer fra benyttet, men IP-adressen angitt via parameteret "dnsto". Eksempel på wget-kommando:

# /usr/bin/wget --http-user=test@test.no --http-password=M23BntFg https://dyn.mydns.no/?host=server2.test.no&dnsto=1.2.3.4

Ved å bruke kommandoen over ville verten server2.test.no peke til IP-adressen 1.2.3.4.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse