Får 'Page cannot be displayed' når jeg går til cPanel / administrasjonspålogging

Domeneadministrasjonen bruker port 2083 for cPanel-kunder. Dersom disse portene er stengt i firewallen på nettverket du er tilkoblet vil du ikke klare å logge deg inn.

Feilmeldingen 'Page cannot be displayed' skyldes med stor sannsynlighet at du benytter en maskin som er beskyttet av en noe streng brannmur/router som ikke tillater trafikk på dataport 2083. For å kunne få tilgang til kontrollpanelet, må det åpnes for datatrafikk på port 2083. Fremgangsmåten for dette vil variere til dels svært mye etter hvilken brannmur som benyttes. En detaljert beskrivelse vil du derfor måtte referere til brannmurens manual eller ditt nettverks systemansvarlig for å finne frem til.

Et element som kan gi samme symptomer er bruk av proxy, ettersom noen proxyer også foretar liknende sperring av trafikken på port 2083. Dersom din nettleser er satt opp med bruk av proxy, bør du i første omgang forsøke å skru av denne funksjonen. Dersom dette ikke fungerer, er det sannsynlig at det er en brannmur eller router som sperrer for trafikk.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse