Passordsikkerhet

Passordsikkerhet er viktig. Når du velger et passord er det viktig å tenke på at dette ikke er noe som lett kan settes i sammenheng med deg som person og lett kan gjettes av andre. Unngå f.eks fødselsdager, kjæledyr, navn på barn osv da dette er ting som lett kan knyttes til deg som person.

Det er også viktig å ha en viss lengde på passordene. Desto lengre passordet er, desto vanskeligere blir det å "gjette" dette. I tillegg bør man minimum alltid ha forskjellige store og små bokstaver, samt tall. For å være ekstra sikret bør man også bruke spesialtegn som mellomrom, utropstegn, spørsmålstegn e.l.

Les mer på vår side om passordsikkerhet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse