Flytte domene til annen kundekonto / Overføre kundeforhold til ny eier

Du må ha ditt brukernavn/passord til MyISP for å kunne flytte et domene til en annen kundekonto. Om du ikke har ditt brukernavn/passord til MyISP, se egen artikkel om dette.

  1. 1.

    Før musepekeren over "Domener og tjenester" i menyen og velg undermenyen "Endre kundekonto"

  2. 2.

    Under "Domener som skal flyttes" velger du det/de domenene som skal flyttes. Om det kun er et aktivt domene på den nåværende kundekontoen vil dette bli flyttet. Fyll ut kontaktinformasjon for ny kundekonto og trykk "Flytt domene"-knappen

  3. 3.

    Du får en bekreftelse på at ønske om endring av kundekonto er mottatt. Vi vil sende en e-post til ny kontoeier for å få bekreftet at ny kunde ønsker å overta kundeforholdet. Når endringen er bekreftet av ny eier vil domenet bli overført til ny kundekonto

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse