Konfigurere iOS push-varsler

Dersom du benytter en Apple-enhet for å hente og lese epost, støtter våre servere nå iOS push-varsler. Dette fungerer uten at du må gjøre noe spesielt, bortsett fra å luykke Mail app'en og starte den på nytt.

For hjelp til hvordan du lukker app'en og starter den på nytt, se denne guiden hos Apple.

Dersom dette ikke hjelper, kan det være du må starte din enhet på nytt.

Skjermvarsler

Din Apple-enhet vil dessverre ikek vise nye eposter automatisk på låst-skjermen. Dersom du ønsker dette, kan dette aktiveres for ønskede avsendere. For å aktivere dette for en eller flere avsendere, gjør du følgende for hver avsender:

 1. 1.

  Åpne "Mail" appen

 2. 2.

  Trykk på "Postkasser" øverst i venstre hjørne

 3. 3.

  Trykk på "i" symbolet (i blå ring) ved VIP-menyen

 4. 4.

  Trykk på "Legg til VIP..."

 5. 5.

  Velg den eller de kontaktene du ønsker å få varsler fra på låst-skjermen

 6. 6.

  VIP-listen viser hvilke kontakter du vil bli varslet om nye epost fra på låst-skjermen

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse